top of page

Kokemus

Ihmisen energiarakenteista johtuen kokemukset liittyvät usein selviytymiseen, omaan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin, universaaliin rakkauteen ja tarpeeseen jakaa kokemuksia, tai kaikkiin noihin samanaikaisesti. Kaikki kokemukset ovat lähtökohtaisesti pyhiä ja linkittyvät universaaliin kokonaisuuteen ja sen energioihin. Näin ne voidaan kaikilla tasoilla tasapainottaa osaksi itseä. 💛Commenti


Recent Posts
Archive
bottom of page