top of page

Look Up

Rajallinen tietoisuus on oleellinen osa ihmisrakenteessa koettavaa fyysistä ja raskasta kehokokemusta. Eläimet elävät luonnon kanssa tasapainossa mutta ihmisrakenne mahdollistaa uuden luomisen aivan eri tasolla. Ihmisinä meillä on suurempi vastuu maan päällisestä todellisuudesta, jota jokainen hetki hetkeltä luo. Jos loisimme todellisuutta liian rajoittuneesta tietoisuudesta käsin loisimme helposti globaaleja epätasapainotiloja joista seuraisi pandemioita, ilmastokriisejä jne. joita itse kokisimme ja joista myös eläimet valitettavasti kärsisivät. Uudessa energiassa henkilökohtaisella tietoisuuden laajentumisella onkin suuri painoarvo sillä olemme myös aiempaa voimakkaampia luojia. 💛
Commentaires


Recent Posts
Archive
bottom of page