top of page

Luonnollinen

Aalto-hiukkas dualismia mukaillen partikkeli on aaltokonseptin paikallinen ilmentymä. Jos aivomme toimivat tasapainossa toimintamme on luovaa, intuitiivista ja rationaalista. Jos universumi loi aivot on se varmasti jotakin paljon niitä suurempaa ? Uudessa energiassa käytämmekin henkienergiamme mahdollistamaa tietoisuutta muovataksemme maanpäällisen todellisuuden nykyhetkestä tasapainoisen. 💛

Commentaires


Recent Posts
Archive
bottom of page