top of page

Mekanismi

Kvanttimekaniikan koetulosten valossa koemme juuri nyt todellisuuden sallimissa tiloissa ilmentymää siitä kuinka olemme omaa tietoisuuttamme/energiaamme suunnanneet. Tietoisuuden- ja teknologian tasot korreloivatkin toisiinsa. Vaikka maanpäällisessä kokemustodellisuudessa vaikuttaakin paljon erilaisia energioita, usein eri suuntiin, niin kuuntelemalla itseämme/intuitiota voimme myös aistia potentiaalit erilaisille tapahtumille ja vaikuttaa siihen ettei elämä siltäkään kantilta näyttäydy kovin sattumanvaraiselta. 🧡
Komentarze


Recent Posts
Archive
bottom of page