top of page

Muutos

Maapallolla mikään ei ole pysyvää mutta jos haluttaisiin luoda jotakin ihmisnäkökulmasta pysyvämpää vaatisi se yhteisen tahdon. Toki yksilötkin voivat puhtaan tahdonvoimansa avulla luoda jotakin täysin uutta mutta jos lopputulos ei saa ympäristön hyväksyntää tai tietoisuusympäristö muutu on se hyvin väliaikainen. Vastakkaiset voimat osaltaan mahdollistavat hyvin monimuotoisen kokemustodellisuuden sekä jatkuvan muutoksen, jota ei aina voi kehityksenä nähdä. Helpointa uuden luominen on tietysti yhteistyössä tai energeettisen ympäristön sellaista tukiessa. 💖
Recent Posts
Archive
bottom of page