top of page

Painopiste

Tasapaino edellyttää kahden vastakkaisen energian tai voiman olemassaoloa ja kokemista. Maapallokin etenee kokemusalustana kohti kaikkien energioiden integrointia ja tietoisuuden laajetessa dualismi, esimerkiksi hyvän ja pahan käsitteet haihtuvat tietoisuudestamme. Vaikka kokemus onkin fyysisessä todellisuudessa hyvä opettaja niin se ei tarkoita että voimme vapaasti käyttää maapalloa leikkikenttänä sotaleikeille tai että sellainen kokemus välttämättä tarvittaisiin intergraatiokehityksen tueksi. Rakkaus ja kunnioitus elämää kohtaan riittää. ❤

Recent Posts
Archive
bottom of page