top of page

Ajoitus

Luomisvoiman kasvaessa ihmiset ilmaisevat omaa tietoisuuttaan ja energiaansa voimakkaammin, eli yksilöt ovat paremmin näkyvinä sellaisina kuin todella ovat. Hyvin tietoisten ihmisten onkin kuunneltava itseään sen suhteen milloin lanseerata erilaisia tietoisuutta laajentavia projektejaan sillä reaktio niihin voi olla myös hyvin väkivaltainen, usein on hyvä olla näkymätön ja keskittyä oman fyysisen kokemustodellisuuden luomiseen ja kokemiseen. 💛Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page