top of page

Valoa

Sanotaan että alussa oli käsite pisteestä. Kvanttimekaniikasta tiedämme että pisteessä voi esiintyä jokin hiukkanen jos sillä on havainnoija. Valo partikkelina tai aaltoliikkeenä ja sen vakioitu nopeus ovatkin konsepteina tietyn kokemustodellisuuden rakenneosa. Kaksoisrakokokeessa olemme havainnoineet kuinka havainnot, tulevaisuus ja menneisyys kietoutuvat toisiinsa. Henkienergiassa, fysiikassa ja niiden laiessa eivät menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus liity aikaulottuvuuden kautta toisiinsa. Sen suhteen mikä on meille oikein ja väärin meidän tulee hakeutua sydämeemme, kehoomme tai auraamme. Missä ikinä oma totuutemme sijaitseekaan. ✨
Recent Posts
Archive
bottom of page