walk on fire

Voimme tänään kokea tulielementin aktivoitumisen itsessämme. Elementtien tuli, vesi, maa ja ilma syklinen kiertokulku on oleellinen osa kokemustodellisuuksien dynamiikkaa ja niitä voi kokija tietoisuutensakin kautta hyödyntää. 🔥
Recent Posts
Archive