top of page

walk on fire

Voimme tänään kokea tulielementin aktivoitumisen itsessämme. Elementtien tuli, vesi, maa ja ilma syklinen kiertokulku on oleellinen osa kokemustodellisuuksien dynamiikkaa ja niitä voi kokija tietoisuutensakin kautta hyödyntää. 🔥
Recent Posts
Archive
bottom of page