top of page

Ymmärrys

Nykyinen energia ja laajentunut tietoisuus huomioi samanaikaisesti yksilön-ja kokonaisuuden edun. Se ymmärtää että nykyinen maailma ja erilaiset ryhmien väliset vastakkainasettelut rakennettiin tiedostamattomien motiivien alaisuudessa. <3Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page