top of page

Arvotusta

Vaikka matkalla kohtaamme kaikenlaisia ihmisiä niin ne jotka ovat tiiviimmin elämässämme ovat tietysti värähtelyltään yhteensopia juuri meille ja tuovat kanssakäymisessämme esiin ne piirteet meissä joita voimme halutessamme itsessämme kehittää. Meillä onkin hyvä tilaisuus kasvaa ihmisinä aina jos tunnemme sisäistä vastustusta jossakin tilanteessa. Jos vaikkapa huomaamme arvostelevamme toista ihmistä, voimme halutessamme kysyä itseltämme mistä huono itsetuntomme johtuu.

Alle 20 vuotiaiden energeettinen rakenne on hiukan erilainen ja vaikka he ovat edelleen alttiita lapsuuden leimautumiselle ja siten peilaavat kasvattajien asenteita niin heillä on voimakkaampi tunne omasta arvokkuudestaan. Jos vaikkapa vanhempi menettää oman tasapainonsa ja malttinsa lapsen tai nuoren toiminnan seurauksena, ei lapsi tai nuori herkästi tunne itseään arvottomaksi vaan voi yksinkertaisesti hymyillä tilanteessa, mikä toivottavasti herättää vanhemmassa tunteen hänen omasta arvokkuudestaan. Ei arvoteta toisiamme. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page