top of page

Ydinperhe

Yksilöt toimivat parhaiten yhteisen edun hyväksi huomioimalla aina ensin omat tarpeensa. Joskus yksilöt jättävät omia tapeitaan täyttämättä esimerkiksi perheen tai yhteisön edun nimissä. Tällainen uhrautuva käytös aiheuttaa lapsille vahingollisia malleja esimerkiksi siitä että elämäntapojen pitäisi täyttää yhteisössä vallitsevat säännöt. Kristalliaurassa elävien ja keholtaan kristalloituneiden henkilöiden on kuitenkin mahdotonta jättää omia sisäisiä tuntemuksiaan huomioimatta koska he tuntevat omat tarpeensa hyvin voimakkaasti koko kehossaan. Kun he saattavat itsensä johonkin tilanteeseen oman sisäisen tahtonsa vastaisesti he tulevatkin hyvin tietoisiksi omasta epämukavasta olostaan. Jos yksilö on kuitenkin hyvin tietoinen omista perityistä käyttäytymismalleistaan voi hän tietysti tietoisesti valita tällaisia tilanteita jotka luovat tilaisuuden tarkastella omia uskomuksiamme ja ulkomaailmalle asettamiemme rajoja. :)

Recent Posts
Archive
bottom of page