top of page

Valta ja vastuu

Meidän ei tarvitse visualisoida asioita joita haluamme ilmentää elämässämme vaan ilmentämisessä on kyse puhtaasta ajatusenergian käytöstä. Jos henkilöllä on sielu eli henkilön fyysistä energiakehoa ympäröi eteerinen keho, astraalikeho sekä alempi mentaalikeho ja henkilö ei ole tietoinen omasta evoluutiostaan voi henkilön ilmentäminen olla alitajuista eli henkilö voi elää tyytyväisenä elämäänsä ennalta sovitun karmallisen suunnitelman mukaan, olematta tietoinen omasta luomisvoimastaan. Tällöin visualisointiin perustuvilla tekniikoilla voidaan tietysti vaikuttaa omiin alitajuisiin uskomuksiin. Jos taas tietoisesti luomme elämäämme on se tehtävä tietenkin vastuullisesti ja meidän on aina huomioitava omien luomuksiemme vaikutus muiden elämään. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page