top of page

Maalla

Täällä maanpäällä vaikutamme, hahmotamme todellisuutta ja kehitymme ihmisinä 13 ulottuvuudessa. 1., 2. ja 3. ulottuvuus kuuluvat sielunergiajärjestelmään. 1. ulottuvuudessa elämme fyysisyyden kanssa sopusoinnussa, emmekä ole välttämättä kovinkaan halukkaita kehittämään elinolojamme vaan keskitymme pääasiassa kehomme selviämiseen. Voimme olla hyvinkin tuotteliaita mutta samalla hyvin joustamattomia. Suurin osa aikuisista elää 2. ulottuvuudessa, jossa ilmaelementin tasapainottavaa ominaisuutta koetaan ja ilmaistaan mielen kautta. Koetaan että asiat ovat kunnossa jos ne mielen tasolla voidaan niin hahmottaa. Joku voi kokea tämän eräänlaisena kulissien pystyssä pitämisenä. 3. ulottuvuudessa ihmiset ilmaisevat helposti vesielementin tunne-energiaa, vaikkapa rakkautta hyvinkin tunteellisesti, puhtaan maallisesta näkökulmasta. 4. ulottuvuus on sielunenergian ja henkienergian välinen sekoitus jossa ihmiset ovat menettäneet paikkansa jälleensyntymisjärjestelmässä tai eläneet karmansa. Tasapaino ja rakkaus koetaan henkitasolla eikä enää puhtaasti maanpäällisestä näkökulmasta. Tällöin on jo helpompi tunnistaa oma energia ja palata sille, siinä missä 3. ulottuvuudesta vielä helposti siirrytään esimekiksi 1. ulottuvuuden päivittäiseen selviämiseen. 5. ulottuvuudessa ihmiset toimivat oman totuutensa, eli henkisen tulielementin johtaessa, oli sen hinta maanpäällistä näkökulmasta mikä hyvänsä. Tätä puhtaasti fyysisyyden kautta elämää hahmottavat ihmiset eivät voi omasta tietoisuudestaan käsin tietenkään ymmärtää. Integroidessaan 6., 7, ja 8. ulottuvuuden ihmiset saavat elämänilonsa ja merkityksen fyysiselle elämälleen, nyt kuitenkin henkisestä näkokulmasta. Näissä ulottuvuuksissa kehitämme henkilökohtaisia ominaisuuksiamme joita tarvitsemme 9. ulottuvuudessa paljastuvien elämäntehtäviemme suorittamisessa. Tällöin ensimmäistä kertaa tunnemme olevamme muista täysin erillisiä yksilöitä, henkiolentoja fyysisessä kehossa ja kykenemme samalla laajemmin hahmottamaan maanpäällisen todellisuuden. Ainoastaan tällöin olemme motivoituneita siirtymään alempiin ulottuvuuksiin ja olemaan siten yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen, joihin elämäntehtävät yleensä vielä aina sijoittuvat. 10.- 13. ulottuvuuksien integroinnissa sekä niissä sijaitsevissa elämäntehtävissä on kyse laajemmin sosiaalisten arvojen ja erilaisten toimintaverkostojen integroimisesta. 13. ulottuvuudessa fyysisen kehomme ja auramme värähtely vastaavat toisiaan ja pystymme halittsemaan kaikki ulottuvuudet ja niillä liikkumisen. On tärkeää tietysti ymmärtää ja hyväksyä muiden erilainen elämänkatsomus mutta samalla tunnistaa taso jolla itse kokee olonsa mukavaksi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page