top of page

homma hanskassa

Aiemmin jopa lasten kasvatuksessa painotetiin kuria jotta yksilöt omaksuisivat yhteisön käyttäytymistavat ja normit. Nykyisin lapset eivät välttämättä kunnioita aikuisia jotka ovat tällä tavoin omaksuneet itselleen alitajuisesti huonon itsetunnon. Monien aikuisien voi olla vaikea ymmärtää sitä mutta se on kuitenkin hyvin tehokas ja suora tapa tuoda asia heidän kokemusperäiseen tietoisuuteensa. Palkitse ja rankaise periaate ja sananlasku; "Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee" ovat osa hyvin epätietoista historiaamme. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page