top of page

kaupungilla

Ihmiskunnan tietoisuus kasvaa tällä hetkellä nopeutuvalla tahdilla. Suurella osaa ihmisistä se tarkoittaa tietoisuutta siitä kuinka maapallolla eletään tasapainoisesti. Kun otamme vastuun itsestämme sekä kokonaisuudesta ja omaksumme käytettävissä olevan tiedon konkreettiseksi toiminnaksi kaikki sujuu helposti, yksi vaihtoehto on myös oppia kokemuksen kautta. Ratkaisemme itse globaalit haasteemme. Väkiluvun kasvu tasaantuu viimeistään kun suurella osaa väestöstä ei ole mahdollisuutta tai halua hankkia lapsia ja ympäristöhaasteisiin tartutaan rivakammin kun suurkaupunkejamme konkreettisesti peittyy veteen. Tähän ei liity draamaa vaan kyse on ainoastaan syy-seuraus suhteen ja vastuun tiedostamisesta. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page