top of page

kasvua

Värähtely on abstrakti käsite jota voimme aivojamme käyttäen hahmottaa esimerkiksi geometrisesti. Värähtelyyn liittyy oleellisesti kynnnys- tai raja-arvo ja se on luodun, kokemamme universumin perusta jolle esimerkiksi perusrakenneosanen fotoni on luotu. Jos mittaisimme vaikkapa elektronien värähtelytaajuutta havaitsisimme että se on viime vuosikymmeninä noussut. Yksilö voi todellisuudessaan kokea sen esimerkiksi niin että asiat ilmenevät ajatuksista konkreettisiksi aiempaa nopeammin. Kaikella on oma värähtelynsä, kasvien värähtely-ympäristö on sellainen että se stimuloi niitä kemiallisia alkuaineita yhtymään jotka ns. elottomassa aineessa ovat olleet inerttejä. Kasvin kasvun aikaansaavat kaikkeen universumissa vaikuttavat perusvoimat, evoluutiossa mikään ei ole sattumanvaraista. Jos liikumme värähtelyssä laajempaan, korkeampia taajuuksia sisältävään spektriin koemme liikettä, kasvua, selviytymistä ja lopulta laajenevaa tietoisuutta itsestä. Ihmishahmon eli ns. humanoidin tietoisuuden laajenemisnopeus ei ole evoluution alainen teema vaan korreloi yksilön tahtoon. Niinpä jotkut käyvät muutamassa vuodessa läpi sen mihin toiset päättävät käyttää tuhansia. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page