top of page

stay positive

Voimme reagoida voimakkaasti jos emme yhdy jonkun toisen näkökantoihin tai arvosta heidän toimintatapojaan mutta meidän ei kannata luoda ja lähettää heidän suuntaansa negatiivista energiaa vaan ottaa vastuu omista ajatuksistamme ja suunnata ne vaikkapa jonnekin muualle itsemme ja kokonaisuuden kehitystä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page