top of page

tietoisuusulottuvuudet

1., 2., ja 3. maanpäällinen tietoisuusulottuvuus kuuluvat sielunenergiassa koettuun henkilökohtaiseen kokemusperäiseen kehitykseen. 4. ulottuvuudessa yksilön on mahdollista vapautua aiempiin maanpäällisiin kokemuksiin liittyvästä energiasta ja siirtyä henki- eli tulielementin 5. ulottuvuuteen ja kuunnella oman elämänsä suhteen ainoastaan omaa sisäistä ääntään. Siirtyminen voi tapahtua esimerkiksi AuraTransformaationTM tai muiden tietoisuuden laajentamistekniikoiden kautta. 6. - 9. ulottuvuuden elementit integroituaan yksilö tulee muille näkyväksi henkis-fyysisenä olentona omien elämäntehtäviensä kautta. 9. ulottuvuudessa yksilö tuntee ensimmäistä kertaa itsenäisyyden muiden ajatuksista, tunteista ja energioista. Tällaisia lapsia on syntynyt vuoden 2009 jälkeen. Maanpäällä omavaraisuus ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tai mielekästä ja 9. -13. ulottuvuuksissa yksilö saavuttaa hyvin kokonaisvaltaisen maailmankuvan ja pystyy toimimaan kaikkien kanssa säätäen automaattisesti omaa tietoisuuttaan. Tällaisia lapsia on syntynyt pääasiassa vuoden 2012 jälkeen. Tietoisuuden jatkuva heittely ei välttämättä tunnu kuitenkaan mukavalta ja tasapainon kannalta jokaisella tulisi olla aikaa oleilla tietoisuustasolla jossa tuntee olonsa mukavaksi. Jos esimerkiksi henkikumppanit kohtaavat toisensa hyvin eri tietoisuustasoilla on heillä aivan varmasti yhteiset mielenkiinnon kohteet ja he tuntevat kehonsa kokonaisiksi ja levollisiksi toistensa seurassa mutta tietoisuuden tasolla heidän voi olla vaikea löytää yhteyttä ja voi tuntua että he ovat "väärän" kumppanin seurassa. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page