top of page

Maa

Henkienergian integroituessa fyysiseen kehoon maanpäällinen todellisuus muuttuu ihmiskehosta käsin koettuna pikkuhiljaa henkiseksi, vaikka meillä hyvin supistunut tietoisuus onkin. Näin tarve erilaisille henkisille harjoitteille häviää, fyysinen luominen kiinnostaa enemmän. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page