top of page

Elementit

Henkilökohtainen kehitys, kuten kaikki olemassa oleva, voidaan käsittää perusenergioiden ja elementtien kautta. Kun ihminen integroi kaikki elementit tietoisuutensa niiden positiivisessa muodossa niin oma henkilökohtainen sisäinen palo virtaa itsen ja kokonaisuuden huomioivaksi kokemiseksi ja luomiseksi. Ihmisten tietoisuuden koostuessa yksilöllisistä elementtien yhdistelmistä voidaan myös ihmisten välinen vuorovaikutus ymmärtää niiden kautta. Uudessa energiassa oman tietoisuuden huomioimisella on aiempaa suurempi merkitys ja tarvittaessa siinä voivat auttaa esimerkiksi tietoisuuden rakenteita tulkitsevat AuraVälittäjät(TM). 💛Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page