top of page

Energiasta

Käsitämme energiaksi esimerkiksi sähköverkossa kulkevan sähkön. Osa metallijohtimen elektroneista eivät tiedä mille atomille ne kuuluisivat vaan käyttäytyvät kollektiivisesti kuin vesi ja liikkuvat vaihtovirrassa, tyypillisesti muutamia kymmeniä senttimetrejä edestakaisin. Sähkölaitteet voivat muuttaa esimerkiksi niiden liike-energiaa kitkalämmöksi ja säteilynä kulkeutuvaksi energiaksi tai mekaaniseksi liike-energiaksi. Olemme ehkä levänneet, syöneet terveellisesti ja urheilleet jotta tunnemme itsemme energeettisiksi ja voimme käyttää omaa energiaamme siten että saamme siitä korvauksen, josta osan voimme vaihtaa sähköyhtiön kanssa heidän tuottamaksi elektonien liikkeeksi johtimessa. Verkon omistaja voi tietysti myös haluta korvauksen siitä että heidän johtimiensa elektronit mahdollistavat tuon energian siirron. Olemme ehkä samalla levittäneet ympärillemme positiivista tai negatiivista energiaa, joka on saanut muut ilmaisemaan omaa energiaansa vaikkapa ilona tai ärtymyksenä. Tai olemme ehkä joskus kokeneet kuinka joku vie kaikki huomiomme ja energiamme tai tunnemme itsemme ärtyneeksi vuorovaikutuksen jälkeen. Omaa energiaa kannattaa käyttää tietoisesti jotta lopputulos on se minkä itse haluaa ja usein on hyvä asettaa vahvat rajat sen suhteen kuinka paljon annamme muiden energian itseemme vaikuttaa. Näin tulemme myös tietoisemmiksi omista ja muiden toimintamotiiveista sekä niiden taustoista. <3
Recent Posts
Archive
bottom of page