top of page

Ilmassa

Tunnemme ilmassa olevan jännitteen. Voikin olla hyvä tiedostaa ettei esimerkiksi vaalien voittajalla ole juuri vaikutusta ihmisen elämään. Kehitystä ohjaavat pidemmällä aikavälillä maapallolle virtaavat energiaimpulssit, jotka ovat myös kaikkien tietoisuuksien ulottuvilla. <3


Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page