top of page

Energiasta

"Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." -Albert Einstein

Se minkä tietoisesti sekä tiedostamattamme, alitajuisesti uskomme, ilmentyy koettavaksemme. Yrittäessämme siis tietoisesti luoda jotain puutteemme korjaamiseksi puutteen kokemuksemme syvenee. Jos muutosta haluamme olkaamme siis muutos.

Rakennumme energiasta joka voi ilmentyä eri tiheyksinä ja taajuuksien spektrijakaumina. Fyysinen kehomme osaset ovat energiaa joiden värähtelytaajuus ja amplitudi on sellainen että ne tuottavat lineaarisessa ajassamme viidelle aistillemme miltei samat fyysiset ilmentymät havaittavaksi, hetkestä hetkeen.

Meissä ihmisillä on myös muita energiakerroksia joista olemme enemmän tai vähemmän tietoisia. Myös ajatuksemme ja tunteemme ovat energiaa. Termodynamiikasta tiedämme että energia ei koskaan häviä; olkaamme siis tietoisia ajatuksistamme ja tunteistamme. <3.

Kiwi popsicle

Recent Posts
Archive
bottom of page