top of page

Ascension

Kun ylösnousemme niin meidän ei tarvitse poistua maanpäältä vaan voimme jatkaa täällä. Siirrymme uskomusjärjestelmästä toiseen ja saame täällä uuden elämän. Ylösnousemus on henkilökohtainen prosessi joka vaatii tietoisen päätöksen kohdata kaikki omat uskomukset ja integroida emotionaaliset epätasapainotilat, pelot ja pimeys myötätuntoisesti osaksi itseämme. Vaikka meillä kaikilla onkin henkiopaita ja muita auttajia, jotka usein ovat omia olemuspuoliamme, eivät he koskaan vaikuta omiin aikomuksiimme ja päätöksiimme. Kun valitsemme rakastaa itseämme niin saamme siihen kyllä kaiken tuen. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page