top of page

Mustaa valkoisella

Teknisesti tarkasteltuna musta on pinta joka vastaanottaa, absorboi itseensä kaikkia näkyvän valon aallonpituuksia, feminiininen. Se emittoi kaiken absorboimansa energian. Valkoinen on pinta joka diffuusisti heijastaa kaikki näkyvän valon aallonpituudet itsestään, maskuliininen. Kumpikaan niistä ei ole valon lähde. Feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, kuten mustaa ja valkoista ei tietenkään olisi ilman toista, kumpikaan ei ole toista parempi, eikä niillä ei ole mitään tekemistä hyvän ja pahan tai mies- ja naissukupuolen kanssa. <3.


Recent Posts
Archive
bottom of page