top of page

Raskasta energiaa

Kun pääsin kokeilemaan eri metallien plastisuutta eri lämpötiloissa kiinnostuin kovasti siitä mitä materiaalissa sisäisesti tapahtuu. Opiskelin aihetta pitkään ja nykyään tiedämmekin atomien koostuvan

partikkeleista kuten ytimen leptoneista, kvarkeista ja mittabosoneista, ja siitä kuinka noiden välillä on havaittu erilaisia, vielä tuntemattomia vuorovaikutusvoimia. Atomin ottama fyysinen tila koostuu pääosin tyhjästä tilasta jonka täyttää jokin energia joka vaikuttaa atomin osasiin. Energia näyttää muuttuvan ympäristön energian mukaisesti. Tietoisuudella voidaan vaikuttaa atomin osasten värähtelytaajuuteen ja etäisyyteen toisistaan. Mikroskooppisesti tarkasteltuna atomin sisäiset etäisyydet ja siten nopeus sekä aikaperspektiivi voivat muuttua paljonkin meidän havaitsematta materiaalissa ulkoista muutosta. Kiinteä materiaali eli tiheä energia voi vaikuttaa meille hyvin kiinteältä ja staattiselta kun kuljemme universumissa samaa nopeutta sen kanssa mutta sen osaset ovat jatkuvassa liikkeessä. Sen havaitsema nopeus ja aika ovat siten suhteellisia sen sisäisten rakenneosien liikkeesen nähden. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page