top of page

Out of box

Tiedämme että gravitaatiovoima on epälineaarisesti massan ja nopeuden (ajan) tulo. Tiheys määrittelee gravitaatiovoiman ja ajan. Kuinka massasta sitten tulee tiheä ? Tiedämme että magnetismi ja sähkö näyttelelevät tärkeää osaa massan muodotumisessa. Voisimmeko luoda massattoman olosuhteen, mustan aukon vastakohdan. Sen sijaan että yritämme taistella gravitaatiovoimaa vastaan voisimme ehkä muokata kappaleen tiheyttä. Lineaarinen tieteemme ei vielä salli sitä sillä se sanoo että silloin kappaleen energia olisi nolla., E=m*c². Jos voimakas gravitaatio taivuttaa valoa niin kuinka massaton ja energiaton kappale vaikuttaa valoon ? Havaitsemmeko kappaletta tuolloin lainkaan ? Entäpä negatiivinen massa ja energia ja käänteinen gravitaatio ?

Edellä mainitut periatteet olivat tuttuja jo joillekin nyt edesmenneille tiedemiehille. Ennen yleinen käytäntö oli että tieteeliset tutkimukset salattiin esimerkiksi taloudellisiin seikkoihin vedoten. Tulemmekin lähitulevaisuudessa näkemään paljon paitsi uusia tieteellisiä keksintöjä niin myös vanhoja tieteellisiä keksintöjä kun henkilöt jotka ovat käyttäneet elämänsä tietojen salailuun päivittävät oman energiansa tai tekevät tilaa uusille sukupolville. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page