top of page

henkinen kehitys

Henkisessä kehityksessä on kyse puhtaasti tieteellisestä tai teknisestä asiasta. Voimme vaikkapa havainnoida taivaankappeleiden liikkeitä toistensa suhteen ja tuntemalla niiden energiat tiedostaa kuinka henkinen kehitys etenee. Voimme esimerkiksi havaita kuinka linnunrata ja Andromedan galaksi lähestyvät toisiaan ja päätellä galaksien liikkeestä kuinka nopeasti energioiden yhdistyminen tapahtuu. Andromeda on galaksi jossa itse olin ennen tähän aurinkokuntaan saapumista ja jokainen joka haluaa harrastaa kehosta poistumista henkitasolla voi siellä tietysti vierailla ja havaita että energiat ja niiden liike ovat lähes ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella ja tarvitaan paljon aikaa jotta esimerkiksi maapallon ja Andromedan energiat ovat yhteensopivia. Andromedan energiaa kantavilla onkin voimakas vapauden kaipuu ja he usein ilmaisevat itseään tavoilla jotka voivat maanläheisemmistä tyypeistä tuntua aika utopistisilta. Itse en suosittele niin sanottua kehosta irtaantumista vaan kannatan oman tietoisuuden lisäämistä hyvin maanläheisin keinoin. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page