top of page

kehys

Jokaisella on uskonnonvapaus ja uskonnot toimivat pääasiassa foorumeina joilla ihmiset voivat ilmaista uskoaan. Riippuu tietysti henkilön planetaarisesta alkuperästä ja kasvatuksesta mihin uskontoon kukin tuntee vetoa ja millaisia uskomuksia niistä omaksuu. Henkienergiassa ihmiset eivät koe henkistä hierarkiaa ja itseään luojasta erillisenä joten esimerkiksi lapset voivatkin hyvin selkeasti ilmaista omat uskonsa uskonnoista ja uskomuksista. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page