top of page

ulkopuolelta

Meillä on itsellämme vastaukset kaikkiin itseämme koskeviin kysymyksiin ja tietoisuutemme kehittyy pysyvästi usein vain omien kokemustemme kautta. Joskus kyse voi olla kuitenkin aikaa vievästä ja tuskallisesta prosessista tai emme muuten kykene itse löytämään vastauksia. Tällöin on hyvä konsultoida henkilöä joka on jo elämässään käynyt läpi samat kokemukset ja osaa hahmottaa oman tietoisuutensa muutoksen tai henkilöä joka osaa lukea toisten tietoisuutta. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page