top of page

Avoimuutta

Meillä Suomalaisissa yhteisöissä kohtaa usein toimintakulttuurin jossa tapahtumien ja asioiden todellisia syy-seuraus suhteita ei haluta avoimesti käsitellä. Usein kyse on siitä että joistakin vaikuttavista tekijöistä tai virheiksi koetuista päätöksistä lähes kollektiivisesti vaietaan, etenkin jos oma tai yhteisön etu vaikuttaa siitä hyötyvän. Tällöin jää mielikuva ns. "veljeä ei jätetä" toimintakulttuurista tai siitä että häveliäisyyssyistä asioita tapahtuu ikään kuin kulissien takana. Tälläinen epätasapainoinen toimintamalli tietysti hidastaa kehitystä monien tyytyessä vallitsevaan tilanteeseen ja iso osa energiasta suuntautuu itse luotujen ongelmien ratkaisemiseen, eikä vaikkapa toimintamallien kehittämiseen. Joskus muutosta jopa vastustetaan tai sitä ajavat yksilöt jätetään kollektiivisesti huomiotta. Hyvät johtajat tietysti mahdollistavan yksilöiden oman potentiaalin esille tulon. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page