Jako

Kaikilla meillä on erilaiset motiivit, tiedot ja kokemukset. Vaikka erilaiset energiat ohjaavatkin kehitystä maapallolla eri aikakausina niin kehityksen edellytys lienee se että tiedot ja kokemukset jaetaan. Näin erilaiset syy-seuraussuhteet ovat näkyvillä eikä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. 💛

Recent Posts
Archive