top of page

Materiaa

Atomitasolla havaitsemme tiivistyneen materian koostuvan pääosin tyhjästä tilasta. Tiede käsittelee sitä asiayhteydestä riippuen joko järjestyksen omaavina partikkeleina, ns. hilana/matriisina tai aaltomaisena värähtelynä/energiana jossa värähtelyillä on tietyt energiansa tai taajuutensa. Koemme että materia on sitä stabiilimpaa mitä suurempi sen sisäinen järjestys on ja sitä puhtaampaa mitä lähempänä sen luonnolista tasapainotilaa koostumuus on. Kaiken koetun perusimpulssit tulevat järjestäytymättömästä henkienergiasta ja hyvinvointiimme vaikuttaa se kuinka puhtaasti edustamme omaa henkienergiaamme. <3
Recent Posts
Archive
bottom of page