top of page

Ole muutos

Maanpäällisessä kokemuksessa keskeistä on tietysti konkreettisten fyysisten asioiden ilmentyminen todellisuuteemme. Jos haluamme laajemmin työskennellä muutoksen kanssa tai kehittää asioita niin ne eivät koskaan ole pelkästään omissa käsissämme ja onkin ehkä hyvä tarkastella asiaa monesta eri näkökulmasta, kunhan olemme ensin itse päättäneet mitä haluamme kehittää tai muuttaa. Millainen ihmisten asenne on yleisesti asian ympärillä ? Ovatko kaikki yhdessä valmiita tukemaan positiivista muutosta vai onko havaittavissa ehkä jopa muutosvastarintaa, tai onko esimerkiksi joillakin asiaan liittyvillä henkilöillä toisiaan kohtaan negatiivinen suhtauminen mikä voi estää asioiden etenemisen. Miten voimme tuoda asian kaikkien tietoisuuteen niin että jokainen voi sen omista lähtökohdistaan hyväksyä ? Ehkä asia on niin uusi että meidän tulee ensin laajemmin vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin tai tiettyihin yksilöihin, tai ehkä jopa hajottaa koko ryhmä ennen kuin ajankohta asian esille tuomiseen on sopiva. Tai miltä energia itsemme ympärillä tuntuu ? Onko meillä itsellämme hyvä kokonaiskuva asiasta vai onko nyt yksinkertaisesti aika toimia ja myöhemmin tarkastella tuloksia ? Tai ehkä meistä voi tuntua siltä että meidän tulee vielä hetki suunnitella asiaa jos emme itse juuri tällä hetkellä tunne sisäistä paloa muutoksen alulle panemiseksi. :)

Recent Posts
Archive
bottom of page