Vieras

Ihmiskehon terveys riippuu luonnon puhtaudesta. Hengitämme ilmaa, juomme vettä ja syömme ruokaa. <3

Kohti

Etenkin nuoret puhuvat jo hyvin luonnollisesti vaikkapa musiikin tai toisen ihmisen energiasta. Tietoiset ihmiset voivatkin vihdoin nauttia sillä yleinen tietoisuus ja energia kulkee pikkuhiljaa heitä kohti. Henkisten ihmisten on aika näyttää mihin he pystyvät fyysisellä tasolla ja fyysisten ihmisten on aika tiedostaa toiminnan motiiveja. <3

Terve

Voisimme kysyä lääkäreiltä tekeekö tasapainottomuus, pelko ja stressi sairaaksi mutta tiedämme vastauksen itsekin. Entäpä tasapaino, ilo ja rakkaus ? <3

Nollaus

Voimme jo iloita siitä että maailma ei palaa vanhaan vaan siirtyy uuteen. Esimerkiksi moni ala ja ihmis-suhde joka ei nykytietoisuuden valossa enää palvele jää pysyvästi pois.Talous on itse luomamme järjestelmä jonka tulee erityisesti poikkeustilanteessa palvella ihmisten hyvinvointia, sen ei tarvitse kaatua. Paljon voi myös tapahtua kun ihmiset eivät peitä omaa intuitiotaan näennäiseen kiireeseen. <3

AT

AuraTransformaatio(TM) sopii henkilöille jotka haluavat elää oman henkisen potentiaalinsa fyysisesti todeksi. <3

Fyysinen

Tasapainosta käsin valo ja pimeys tai henki ja fysiikka ovat samanarvoisia, neutraaleja käsitteitä. Hengen ja fyysisen kehon on nyt tarkoitus toimia yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla joten fyysisen kehon kunto määrittää sen kuinka paljon korkeampia taajuuksia yksilö voi omaan energiaansa sisällyttää. <3

Herkkyys

Jos haluamme katsoa maanpäällistä ja universaalia totuutta silmiin olemme tekemisissä henkienergian totuuden tulen kanssa. Valitettavasti sielunaura ei sitä kestä vaan voi palaa mikä herkistää ihmiset erilaisillle asioille. Tällöin on aika päivittää energia uudelle tasolle. <3

Luottamus

On tärkeää luottaa itseensä ja siihen miltä jokin tuntuu. Asiantuntijoita voi tietysti konsultoida mutta asiantuntijan erottamiseksi pitää jo itse tuntea ko. asia, tai luottaa siihen miltä omassa järjestelmässä tuntuu. <3

Kipinä

Kaikki rakentuu neljästä elementistä jotka voivat ilmetä monella tapaa. Ihmisissä elementtien kombinaatio on yksilöllinen. Uutta energiaa johtaa tuli ja Suomessa yleisesti ilma ja maa elementit ovat olleet vahvoja. Suomalaisia ei usein näe oranssin värisissä vaatteissa ja meille erilaiset poikkeustilat ovat varmasti suhteellisen helppoja hallita. Suurin osa odottaisi hallituksen antamia ohjeita, jotka se on saanut joltakin terveydenhuollon auktoriteetilta, joka on ensin tutkinut kaikki mahdolliset tutkimukset. Sillä välin ehkä leipoisimme tai kalastaisimme. <3

Vesi

Koemme ihmisinä aikaa lineaarisesti. Tiedämme että nykyhetki on osin menneisyyden tulosta ja nykyhetken käsityksemme tulevaisuudesta luovat sen potentiaalit. Ns. karmasta vapaana aikana meiltä odotetaan omien elämäntehtävien suorittamista sopivana hetkenä, muuten kohtaloamme ei ole tähtiin kirjoitettu. Ajoitus on entistä tärkeämpää ja kristalli-ihmiset sen intuitiivisesti hallitsevat. Kun ilmennämme tietoisesti tulevaisuutta meidän on huomioitava kokonaisuus ja se mitä muut, ehkä tiedostamattaan ilmentävät. Muuten olisimme helposti tilanteessa jossa jokainen yrittää lottovoittoa eri numeroilla. On ehkä hyvä huomioida että maapallolla on aina ollut myös tietoisia mutta itsekkäitä yksilöitä. <

Kulta

Kultainen energia on vakaa mutta toimittaa hyvin elegantteja ja sujuvia ratkaisuja. <3

Taajuus

Etenkin lapset ovat usein hyvin korkeavärähteisiä mutta harvojen ihmisten värähtelyspektri on sellainen etteivät virukset tai bakteerit voisi aiheuttaa kehon sairastumista. Ja jos historiaa katsoo niin eivät hekään yleensä vanhuuteen kuolleet, valitettavan usein kohtalon sinetöivät toiset ihmiset. Koronaviruksen tapauksessa vain alle puoli prosenttia sen saaneista sairastuu. Virus ei tapa, joidenkin kehon oma immuunijärjestelmä ylireagoi siihen. <3

13.

Monille tietoisille yksilöille voi olla vaikea hyväksyä sitä että erilaisilla uskomuksilla varustetut ihmiset linnoittautuvat usein erilaisten rajojen sisään. Äärimmäinen monimuotoisuuden huomioiminen ja yhteistyön hakeminen ovat kuitenkin akuutimpia haasteita. <3

Kevät

Maanpäällisen todellisuuden tarkoitus on fyysinen lisääntyminen ja luominen. Taustalla vaikuttava henkienergia integroituu mukaan aiempaa syvemmin ja aikanaan tietysti koko fyysinen todellisuus häviää, sen näkökulmasta olemattomaksi. Hengen ja fyysisen eli kehon fuusioituessa yhdeksi ihmiset nauttivat fyysisestä tekemisestä ja mieli voi olla tasapainossa kun henkinen ja fyysinen kehitys kulkevat käsi kädessä. <3

Maisemakuva

Ihmisinä koemme tietoisuuden laajenemisen niin että integroimme omaan tietoisuuteemme uusia tietoisuusulottuvuuksia ja operoimme niistä käsin automaattisesti aina tilanteeseen sopivalla tasolla. <3

Elämä

Vaikka siirrymmekin aikaan jossa maapallon energia ohjaa itsenäisesti kehitystä niin luomisvireemme ja kimmokkeemme ovat peräisin niiltä planeetoilta joilta energiamme on. Ihmisillä on myös erilainen tietoisuus joten tavoitteemme ovat hyvin moninaisia. Meidän tuleekin pyrkiä saavuttamaan kokonaisvaltainen käsitys elämän monimuotoisuudesta ja päästä avoimesti yhteisymmärrykseen ihmiskunnan tavoitteista jos haluamme todella nauttia sen tarjoamista mahdollisuuksista. <3

Raja

Ihmisten erilaisilla lähtökohdilla tai tietoisuudella ei ole niin väliä, kunhan heidän aikeensa ovat hyviä. Tällöin he ansaitsevat muiden kunnioituksen. <3

Yritys

Työntekijöinä kristalliyksilöt ja -ihmiset haluavat samaistua sen yrityksen toimintamotiiveihin ja -tapoihin joissa he työskentelevät. Johdon motiivien tuleekin palvella jotakin suurempaa hyvää. Kristalliyksilöt ja -ihmiset tarvitsevat myös vapauden toteuttaa itseään, jos toimintaympäristö on rajoittunut he eivät samaistu siihen ja joutuvat jatkuvasti käyttämään vahvaa tulienergiaansa polttaakseen totuuden esille. <3

Yksilöllinen

Globaalien poikkeustilojen seurauksena yksilöiden tietoisuus laajenee, he itsenäistyvät ja ottavat enemmän vastuuta oman elämänsä luomisesta. Keskitymme perusasioihin ja erilaisten ylellisyystuotteiden ja -palvejujen kysynnän laskiessa monia teollisuusaloja katoaa pysyvästi. Ihmiset tulevat ideoimaan ja toteuttamaan uusia, toivottavasti aimpaa kestävämpiä elintapoja. <3

Heinät

Koska meillä on vapaa tahto on moni asia maapallolla tietyllä tapaa koe. Tulevina vuosina virukset ja muut toimintamme seurauksena syntyneet globaalit ilmiöt tekevät meidät varmasti tietoisemmiksi laajemmin erilaisista syy-seuraus suhteista. Jokainen joutuu miettimään mikä on tarpeellista ja oleellista. Se että joudumme luopumaan monesta ei varmaankaan ole positiivinen tai negatiivinen asia, lähinnä kai tilaisuus luoda jotain uutta. <3

Recent Posts
Archive