19

Olemme ihmiskuntana samaa mieltä siitä mieltä että pitkäikäisiä kriisejä aiheuttavia ongelmiamme ovat väestönkasvu, kasvava ihmisten välinen epätasa-arvo, ylikulutuksesta johtuvat epätasapainotilat, ilmastonmuutos, saastuminen jne. Meillä ei kuitenkaan ole ollut yhteistä halua ratkaista näitä yksinkertaisia ongelmia. <3

Kiertotalous

Vaikka kukaan ihminen ei olekaan maapallolta kotoisin elämme yhdessä globaalisti suljetussa järjestelmässä jossa kaikki on toisiinsa yhteydessä. Esimerkiksi raha siirtyy maapallolla taskusta toiseen ja takaisin, muiden planeettojen kanssa emme vaihtoa harrasta. Jonkun talous voi näkyä toisella puolella maapalloa merenpinnan tasossa tai roskina, ja taas seuraavan sukupolven taloudessa toisella puolella maapalloa. <3

Tietettä

Myös tieteen käsitys asioista muuttuu ja laajenee, Se ei edusta faktoja vaan sen hetkisiä uskomuksia. Vertaisarviontiprosessi varmistaa etteivät sen hetkisistä uskomuksista poikkeavat tutkimukset päädy julkaistaviksi. <3

Kirkas

Oma energiakenttä kannattaa puhdistaa usein. Jos omaksumme liikaa muiden ajatus- ja toimintamalleja voi oma tarkoitus maapallolla jäädä varjoon. <3

Teos

Uusi energia arvostaa konkretiaa. Olemme täällä kokemassa henkienergiaa sen fyysisessä muodossa. Jos sodat loppuisivat vain lauluissa tai rukouksissa jäisi kokemus ohueksi. <3

Kaista

Vaikka yksilöiden energiaspektrit ovatkin usein kapeita niin henkienergiassa ihmisten näkemys on kokonaisvaltainen. Kokemus yhdestä ihmiskunnasta maaplaneetalla on hyvin luonnollinen. Vaikka jokainen itse syntymäpaikkansa valitseekin niin niitä on hyvin rajallisesti tarjolla, eikä kenelläkään ole minkään maan lippu kädessä syntyessään. <3

Ajatonta

Ihmiselle ominaista on ajan hahmottaminen lineaarisena. On tärkeää elää tässä ja nyt mutta ajan suhteellisuus näkyy esimerkiksi siinä kuinka eri yksilöt kokevat sitä. Yhdelle vuosi voi tuntua pitkälle ajalle, toiselle 10 000 lyhyeltä. <3

nrj

Ihmiset tulevat usein tietoisiksi energian käyttäytymisestä joko tieteen ja termodynamiikan tai henkisten periaatteiden kautta. Ne edustavat yhtä ja samaa asiaa, usein hieman eri uskomusten läpi tarkasteltuna. <3

Yhteistyötä

Ihmisten arvosteluun tai vastustamiseen ei kannata käyttää energiaa, ainakaan jos ei itse ole valmis ottamaan samaa vastuuta. Demokratiassa ei kuitenkaan tunneta kynnyskysymyksiä yhteistyölle. <3

Suomi

Suomalaiset rakastavat sääntöjä, rajoja ja niiden valvontaa. Näin voidaan toki tarvittaessa nopeasti vaikuttaa tilanteeseen mutta lähtökohtana se on tietysti hyvin outo ja myös tietoisuudelle ja asennemuutokselle on hyvä luoda mahdollisuus. Tapa muuttuu varmasti tulevaisuudessa sillä kultaisessa energiassa ihmiset ovat vapaita ja standardoitua elämisen mallia ei ole, tietysti jokaisen tulee hyödyttää kokonaisuutta eikä tyytyä selviämään tai kuluttamaan. <3

Hyvät

Ns. kristalliaurassa tasapainon mahdollistaa yhden, kaiken sisältävän todellisuuden kokeminen. Jos on itselleen rehellinen sekä luottaa itseensä ovat aikeet sekä tunnelma lähtökohtaisesti positiiviset. Energiajärjestelmä on täysin autonominen mutta energian vaihtoa tapahtuu sillä yleinen kehitys edistyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, asenteita ja energiaa peilaamalla. On jokaisen henkilökohtainen asia paljonko antaa muiden itseensä vaikuttaa ja kuinka omasta energiastaan huolehtii. Ympäristön palaute on kuitenkin välitön joten ongelmia on luvassa jos ei itse ole valmis tai halukas elämään uuden ajan parametrien mukaisesti. <3

Tulevaisuus

Koronavirus pandemia on monella tapaa ns. elintasosairaus ja saa varmasti jokaisen ymmärtämään globaalin yhteyden sekä kohtaamaan ja tarkastelemaan omia sekä rakentamamme yhteiskunnan arvoja. <3

Story

Historiaamme on hyvä kirjata jotta tulevat sukupolvet voivat mielen tasolla peilata tietoisuuden kehitystä. Menneisyydessä elämisen ja vanhojen toimintatapojen sijaan kannattaa kuitenkin keskittyä uuden ja mahtavan luomiseen. <3

Korvaukset

Taitavat ja hyvää tekevät ihmiset ansaitsevat hyvän korvauksen, jonka varmasti myös osaavat käyttää hyvin. Uusi energia arvostaa ns. vaihdantataloutta jossa rahakin toimii vaihdon välineenä mutta sillä itsessään ei ole arvoa.<3

Tila

Tieteellisesti määriteltynä tasapaino on hetkellinen tila jossa järjestelmän siihen ulkoisesti vaikuttavien tekijöiden taipumus muuttaa sitä, sekä järjestelmän sisäinen taipumus vastustaa muutosta ovat tasapainossa. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kaikki on jatkuvasti muutoksessa. Kyse on periaatteesta joka pätee kaikkiin tuntemiimme järjestelmiin kuten metallihilaan, maapalloon ihmiskuntineen tai galaksiimme. Tuomalla ulkoisesti energiaa järjestelmään voidaan sen tasapainoa tietysti muuttaa haluttuun suuntaan. <3

Hyvää ja kaunista

Ns. henkienergiassa ihmiskunnalla on suurempi vapaus luoda mitä vain, niin hyvää kuin pahaakin. Yleinen tavoite on kuitenkin värähtelytaajuuden nostaminen ja siirtymäkauden ohjauskeinona jokainen on varustettu tietyllä tasolla homogeenisella energialla. Näin yhteinen näkemys oikeasta ja väärästä on usein hyvin luonnollinen. <3

One

Uudessa energiassa ihmiset eivät peilaa kollektiivista tietoisuutta joten heitä kutsutaan varmasti helposti individualisteiksi. Kyse ei ole itsekkyydestä vaan siitä että globaalin kokonaisuuden huomioiminen mahdollistuu. <3

copy paste

Ihmisrakenteelle ominaista on toimintamallien kopiointi, jonka jokainen vanhempi kokemuksesta tietää. <3

Rajoilla

Rajalla erilaiset energiat tai uskomukset kohtaavat ja luomaamme todellisuuteen kuuluu rajoja monilla eri tasoilla. Itselleen on hyvä asettaa rajat ja samalla tiedostaa että luomme tulevaisuuden historiaa jossa monet rajat pikkuhiljaa hälvenevät. Vaikka tiedostamattomuus mahdollistaakin kokemustodellisuutemme niin on olemassa kaikkea yhdistävä energia. Ihmisinä omaksumme asioita tehokkaasti kokemuksen kautta joten kohtaamme varmasti tulevaisuudessa paljon erilaisia energioita/kokemuksia jotka eivät rajoja kunnioita. <3

Kaikilla tasoilla

Meidän tulisi huomioida kaikessa globaali tasapaino. Muuten meillä on äkkiä käsissämme kansainvälisiä ongelmia ja joudumme käyttämään suuren osan tietoisuudestamme ja energiastamme ongelmien ratkaisuun. <3

Recent Posts
Archive