Untitled

Energiatyöskentely on tietoista energian muuntamista, esimerkiksi ajatusenergian avulla tai fyysisellä tasolla. Naula on helpompi lyödä vasaran kuin ajatuksen voimalla. AuraTransformaatiossaTM työskennellään ns. kristallienergian kanssa sillä se sopii maapallolla vallitsevaan tilanteeseen. <3

Kristalli

Jokaisen kokemus on erilainen. Jotta tuntee itsensä eheäksi oman energian tulee olla sisäisesti keskittynyttä. Voimme olla samanaikaisesti ulkoisesti suuntautuneita ja/tai kokonaisuuteen sopeutuvia, vaikka muun maailman kokema todellisuus onkin erilainen. <3

Kunnia

Emme luoneet maapallon todellisuutta sellaiseksi jossa tietoinen luoja loisi mutta tietoiset yksilöt luovat rakkaudesta/kunnioituksesta kaikkea elämää kohtaan. <3

Kaunis

Jos jotakin hajotetaan on epätodennäköistä että jotain kauniimpaa syntyy tilalle. Ellei hajottamisella tehty tilaa jollekin kauniimmalle. <3

Loiste

Maan päällä koetussa todellisuudessa epätodestakin on helppo luoda tosi. Aivomme hahmottavat aina hyvin kapealla perspektiivillä, tärkeämpää on kaunis hymy. <3

Hyvinvointia

Henkilökohtainen tasapaino on tärkein asia elämässä, tasapainoinen mieli tasapainottaa kaiken. Jos nuoret kapinoivat joukolla kyse ei varmaankaan ole pahoista tai välttämättä edes epätasapainoisista yksilöistä. Toki kaikkien tulee sopeutua vallitsevaan järjestelmään mutta samalla meidän aikuisten tulee muistaa että nuoret voivat pahoin yhteiskunnassa jonka me aikuiset rakensimme. Meidän tulisikin antaa esimerkkiä aktiivisesta, positiivisesta vaikuttamisesta omaan elämäämme ja globaaliin tasapainoon. <3

Sävyero

Ihmisillä on erilainen henkinen eli planetaarinen tausta mikä vaikuttaa persoonallisuuteen ja tietoisuuteen. Siirryttyämme henkienergiaan kyse on henkisestä yhteenkuuluvuudesta maan päällä. Se vaikuttaa ihmissuhteiden dynamiikkaan perheiden sisällä ja niiden yli. Alkuperäinen, mahdollinen toinen vahva ja viimeinen planeetta ennen maahan saapumista vaikuttavat voimakkaimmin ihmisten energiaan. Olemme kuitenkin kaikki samasta lähteestä emmekä tuomitse täällä henkisen erilaisuuden, vaan inhimillisyyden ja maanpäällisten tekojen perusteella. <3

Kupla

Pallopinta on todellinen. Siinä ei ole alkua eikä loppua kuten ei sen piiriä kuvaavassa piissä. Matematiikkamme etsii siitä pistettä tai viivaa mutta luonnossa mikään ei ole vakio, niin gravitaatio, aika kuin valokin taipuvat. Tulevaisuudessa myös matematiikka. <3

Siistiä

Kun jokin menee pieleen nykyisessä energiassa se tekee sen usein big time. Sotkut on kuitenkin tuotava esiin, roskien lakaisu maton alle ei tee talosta puhdasta. <3

Ilmaa

Veteen ja ilmaan laskemamme päästöt ja saasteet lyhentävät ihmisen, eivät maapallon elinikää. <3

Rentous

Nyt vaikuttava ns. kristallienergia huomioi samanaikaisesti oman ja kokonaisuuden edun. Näin monia vaivannut stressi helpottaa kun emme luovuta omaa energiaamme muiden tarkoitusperien edistämiseen. Ihmiset ovat aiemmin marssineet sotiin johtajiensa puolesta miettimättä sen globaaleja seurauksia mutta ei ole välttämättä oikein käyttää ajatus- tai tunne-energiaa toisten kehojen kontrollointiin. <3

Sydän

Tietoisuutemme laajenee niin nopeasti että varmasti ainakin fysiikan oppikirjat on kirjoitettava vuosittain uusiksi. Nykykäsityksen ns. standardimallin mukaisesti myös tyhjiössä on tietty määrä erilaisia potentiaalikenttiä joiden värähtelyiden ja vuorovaikutuksen dynamiikan seurauksena syntyy partikkeli, voima tai jokin muu kokemustodellisuuteemme kuuluva. Tietoisuuden osuutta kaikessa tuossa emme ehkä aina vielä tiedosta. <3

Uudet perunat

Tunnistamme että fyysisen materian perusolemus on kentissä. Kun käytämme induktioliettä todistamme moniulotteisen energiakentän vuorovaikutusta hieman samalla tapaa kuin maapallon kentät ovat yhteydessä ihmisen DNAn näkymättömiin osiin. Fyysisen materian olemassaolo, sijainti, tietoisuus ja aika mahdollistuvat aurinkokunnan läpi vaikuttavien kenttien välityksellä. Jos havaitsemme maapallon kentissä muutosta voimme olla varmoja että siihen liittyy aina tietoisuuden muutos. <3

Ihmiskunta

Ihmiskunta on paikallisten, ns. kulttuurierojen lisäksi sisältänyt erilaisia, usein taajuusspektriltään kapeita energioita muualta universumista. Ihmiskunnan kehitystä edistävät ne energiat jotka pystyvät yhdessä toimimaan eivätkä ryhmittäydy toisiaan vastaan. Elämä on kokemus, ei kilpailu ja lähtökohta on tietysti tuntea naapurit niin ettei ihon väri tai kansallisuus aiheuta vastakkainasettelua. <3

Recent Posts
Archive