Hyötysuhde

Henkienergia on vapaasti virtaavaa ja jäsentymätöntä. Se ei huomioi monimutkaisen maanpäällisen palapelin ylläpitämitämistä tunteiden ja valtarakenteiden kautta. Ihmiset säilyttävät oman energiansa ja suuntaavat energiaa kokonaisuutta hyödyttävään, positiiviseen kehitykseen. <3

koulujen alku

Sielunenergia oli maapallolle ja ihmisrakenteeseen kuuluva energia. Siirtyessämme henkienergiaan, jossa myös muualla universumissa toimitaan, saamme kokonaisvaltaisemman kuvan ja koemme laajemmat mahdollisuudet. Ihmisten kunnioitus ja joustavuus toisiaan kohtaan lisääntyvät ja kohtalon sijaan viimeistään elämänkoulu opettaa kuinka elää tasapainossa maapallon kanssa. <3

Tasa-arvoa

On osa normaalia tietoisuuskehitystä on että alamme nähdä muista keitä he todella ovat. Tällöin myös maanpäällisen kasvuymäristön vaikutus persoonallisuuteen on selvemmin näkyvillä. <3

Teot

Ihmisen tietoisuusrakenne on tarkoituksenmukaisesti hyvin rajallinen sillä maapallo toimii kaikkien universumien luomistyön informaatiokeskuksena jossa mikä tahansa on mahdollista. Jos kantaisimme koko tietoisuuspotentiaaliamme olisi menomme paljon ennalta arvattavampaa ja moni nyt kokemamme jäisi tekemättä. <3

Globaali

Kun ihminen on löytänyt tasapainon itsensä ja lähiympäristönsä kanssa on aika kiinnittää huomio globaaliin tasapainoon. Jos erilaisia energioita kantavat ihmiset ajattelisivat vain oman ryhmänsä etua erilaiset vastakkainasettelut vain jatkuisivat. <3

Maa

Henkienergian integroituessa fyysiseen kehoon maanpäällinen todellisuus muuttuu ihmiskehosta käsin koettuna pikkuhiljaa henkiseksi, vaikka meillä hyvin supistunut tietoisuus onkin. Näin tarve erilaisille henkisille harjoitteille häviää, fyysinen luominen kiinnostaa enemmän. <3

Recent Posts
Archive