top of page

Ajoitus

Kristalliyksilöillä on elämäntehtäviä joiden oikean ajoituksen he itse tuntevat. Henkienergia on välittömästi heidän käytettävissään joten he yksinkertaisesti tuntevat normaalia suurempaa intoa tai iloa aloittaa jokin uusi, usein toimintaympäristössään ennen näkemätön aloite. Heidän tietoisuutensa ei enää ole yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen joten heillä on vapaus ja vastuu itse päättää miten toimia. AuraTransformaationTM kautta kristalloituneilla aikuisilla ei välttämättä vielä ole toimintaympäristössään tukiverkostoa samoin kuin lapsilla mutta he varmasti saavat kaiken tuen ja tuntevat suurta iloa toimiessaan itsenäisesti. Kristalliyksilöillä on myös hyvin suuri energiapotentiaali käytettävissään ja vaikka he pääasiassa oleskelisivat toimintaympäristössä jonka energiat poikkeavat heidän omasta energiastaan he voivat levähtää hetken ja yksinkertaisesti päättää toimia jälleen omista lähtökohdista käsin, jolloin heidän toimintavoimansa palautuu lähes välittömästi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page