top of page

Energy

Kokemamme todellisuus perustuu erilaisten säteilevien, sähköisten, mekaanisten ja kemiallisten energioiden virtauksiin ja muutoksiin muodosta toiseen. Myös ihmisten välillä vaikuttavat erilaiset energiat. Niin elektroni, valo, neutroni, atomi kuin molekyylikin diffraktoituu vesiaaltojen tapaan. Energia ilmenee värähtelyjen aaltomuotoina tiettyjen vapauksien ja lainalaisuuksien puitteissa. Värähtelyt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja muodostavat ns. kollektiivisia todellisuuksia. Esimerkiksi ilmakehän kaasunpaine supistaa monia materia-aaltoja, valon nopeus ja aallonpituus muuttuu materiassa taitekertoimen kuvaamalla tavalla, energia voi siirtyä väliaineesta toiseen muotoaan muuttaen ja yksittäiset aallot olla interferenssissä toistensa kanssa. Myös ihmisillä on yksilöllinen energiansa ja ihmiset vaikuttavat omaan ja toistensa energioihin monella tapaa. Kvanttimekaniikan termein emme voi mitata jotakin vaikuttamatta siihen. On tietysti ottajia sekä antajia, joten on tärkeää myös opetalla pitämään oma energiansa jotta ei uuvu. Energianvaihto voi aina olla myös tasavertaista ja osapuolien energiareservejä täydentävää. 💎


Recent Posts
Archive
bottom of page