top of page

Nuoret

Nuorten ja keski-ikäisten väliset suhtautumiserot työelämää kohtaan johtuvat erilaisesta energiarakenteesta. Nuorille olisi tärkeää että työnantaja edustaa samoja arvoja. Töissä viihtyminen, työn ilo ja innostuminen yhdistetään korkeaan työmoraaliin sillä työtä ei koeta tavoitteiden saavuttamisena josta palkitaan, se on yhtä ja samaa kokonaisuutta kaiken muun kanssa. 💛



Recent Posts
Archive
bottom of page