Yhteistyötä

Kaikki mitä teemme tapahtuu jotta tasapaino ja inhimillinen kehitys edistyvät. Demokratiassa ei lähtökohtaisesti kukaan ole oikeassa tai edusta ehdotonta totuutta, tai toisaalta kaikki tekevät sitä. Kyse on erilaisten uskomusten ja preferenssien yhteistyöstä. <3

Timantti

Ei tarvitse olla selvänäkijä havaitakseen ihmisen energiaa sillä nykyään kaikki on selvästi näkyvillä fyysisellä tasolla. Aura- tai energiarakenne vastaa ihmisen mahdollisuuksia elämässä mutta erityisesti suojaa. Vahvan auran turvin on helppo kohdata muita ihmisiä, heikossa aurassa ihminen on herkkä ja alttiimpi muiden vaikutuksille. AuraTransformaatioTM on yksi aikuisille mahdollinen, AuraVälittäjänTM tekemä tietoisuuden päivitys jossa henkilö saa vahvan, lasten tietoisuutta vastaavan energiarakenteen Siinä mielessä se vastaa noin yhden ihmiselämän mittaista tietoisuuden kehitystä. <3

Transformaatio

Kasvuympäristö vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen sekä energiarakenteen kehitykseen ja kaikkien kehot kristalloituvat tai ovat kristalloituneet. Tällä hetkellä usein noin kolmekymppisten energiarakenne on sekoitus uutta ja vanhaa. He vaikuttavat yleensä ulkoisesti tyytyväisiltä, sisällä heidän voi olla vaikea valita ollako hyväkäytöksinen, vaiko vallankumouksellinen. Alle kolmekymppisillä on enemmän indigoenergiaa ja he voivat helpommin olla epätasapainossa, ehkä myös väkivaltaisia. Indigoiden on usein vaikea hahmottaa omaa paikkaansa elämässä sillä he ovat kahden maailman välillä, mihin taas aikuisten on usein vaikea samaistua. He saavatkin paljon psyykkisiä diagnooseja. Tasapaino, avoimuus ja

Numerot

Numerot ovat ja kuvaavat energiaa. Jos tiedustelisimme numerologilta mitä vuonna 2020 tapahtuu niin vastaus olisi varmasti että ihan mitä haluatte. Kaikki tulee helposti ja nopeasti koettavaksi fyysisellä tasolla. Kannattaakin olla tietoinen luoja ja pyrkiä kaikessa inhimillisen kehityksen edistämiseen. Siitä mitä teemme, ajattelemme tai kirjoitamme jää tulevaisuuteen vaikuttava energiasignaali, joskus tuhansiksi vuosiksi.. <3

Valta

Kun uusi energia laajemmin saavuttaa yhteisöt ihmisten kautta niin kaikki vanhat hierarkiat hajotetaan ja uudenlaisia inhimillistä kehitystä tukevia toimintamalleja luodaan tilalle. <3

Lapset

Toimintaympäristöt muuttuvat aikanaan automaattisesti dynaamisiksi, tasapainoisiksi ja luoviksi kun siinä toimivat yksilöt värähtelevät nyt kaikkialla vaikuttavan rakkaus-älyn kanssa samassa tahdissa. <3

Rakennuspalikat

Voimme havainnoida ja tunnistaa tietoisuuden kehitystä lineaarisesti maanpäällisten ulottuvuuksien, sekä niissä hallitsevien elementtien kautta. Ensimmäisessä ulottuvuudessa maa-elementin ihmiset keskittyvät kehon selviämiseen, usein päivä kerrallaan. Toisessa ulottuvuudessa ilma-elementin ihmiset tykkäävät hallita, ja yleensä ylläpitää julkisivua. Kolmannen ulottuvuuden vesi-elementin, usein tunteelliset ja rakkaus painotteiset ihmiset haluavat pelastaa maailman. Neljäs ulottuvuus sisältää kolme elementtiä, ja todellisuutta hallitsee rakkaus-äly. Erilaiset tietoisuuden laajentamistekniikat kuuluvat yleensä 4. ulottuvuuden piiriin sillä viidennessä ulottuvuudessa maanpäällisellä- ja henkitod

Yksi

Olemme saapuneet maapallolle jonkin tämän aurinkokunnan planeetan kautta, sillä energioiden integrointiprosessi tapahtuu tällä hetkellä lähinnä aurinkokunnan tasolla. Aiemmin siihen liittyi sielunenergian kautta sovittu elämänpolku ns. karma. Nykyisin henkienergian kautta sovittu elämäntehtävä, intohimo tai ns. dharma, jonka yksilön odotetaan suorittavan. Sitä kuinka sen tekee ei ole ennalta määrätty. Näin jokaisella on suurempi mahdollisuus elää elämänsä positiivisemmin ja vapaammin, olemmehan kaikki hyvin yksilöllisiä. <3

Maailman kansalaiset

Suuri osa ihmisistä yrittää elää vastuullisesti, tasapainoisesti ja menestyksekkäästi itsensä ja kaikkien muiden hyväksi. Meidän kannattaa keskittyä positiiviseen ja jättää negatiivisuus huomiotta. <3

Yksinkertainen on kaunista

Ihmisen energia on osa kehoa ja sitä suojaavaa näkymätöntä aurarakennetta. Lapsilla se on erilainen kuin osalla aikuisia ja näkyy siinä että he ilmaisevat itseään rehellisesti, selkeästi ja suorasti. Heidän mielestään päätöksen tai muuutoksen tekeminen on hyvin yksinkertaista, vaikka elämänkokemus puuttuisikin. <3

Kultainen 20-luku

Kirjoitettu maanpäällinen historia on aina kapea perspektiivi ja edustaa pienen ihmisryhmän kokemaa todellisuutta. Myös 2020 luvulla jokaisella on mahdollisuus identifioida itsensä yksilöityneenä luojan osana ja luoda itselleen todellisuus. <3

Energian säästö

Yhteiskunnassa ja monien todellisuudessa käytetään joskus energiaa strategiointiin, orkestrointiin, analysointiin ja siihen miltä asiat näyttävät. Ole sellainen kuin todella olet. <3

Venyttelyohje

Mieli ja tietoisuus hyötyvät venyttelystä sen suhteen mikä on totta tai mahdollista. Vaikka emme voi valita muita maapallolle syntyviä niin jokainen meistä on valinnut itse esimerkiksi syntymäpaikkansa, aikansa ja vanhempansa. Voimme arvioida itseämme ja mahdollisuuksiamme sitä taustaa vasten ja elää oman totuutemme, sekä arvioida parhaamme mukaan kuinka muut siitä hyötyvät. Se on ainoastaan oman arviomme varassa. <3

Laajeneminen

Saadessamme uusia tutkimustuloksia lisäämme tiedon kaiken aiemman tietoisuuden yhteyteen. Tiede on tällä hetkellä keskittynyt havainnoimaan viidellä aistillamme havaittavaa mutta ennemmin tai myöhemmin sen tietoisuus laajenee. <3

Sateenkaaren värit

Alunperin Plejadilaisten tai siellä olleiden mielissä meidän olisi täällä helppo järjestää asiat niin että kaikilla olisi hyvä olla, mikä on tietysti totta jos kaikki täällä olisivat Plejadilaisia. Kiltteys, hyvyys ja ilo sisältävät suuren viisauden ja ovat samalla ominaisuuksia jotka on joidenkin muiden täällä vaikuttavien energioiden näkökulmasta koettu lähinnä heikkoutena tai mahdollisuutena harjoittaa valtaa. Niinpä Plejadilaiset ovat olleet hiljaa, vaikka eivät täällä vallitseviin hierarkioihin ja vastakkainasetteluihin samaistukaan. Nyt ne ovat kuitenkin niitä harvoja tämän aurinkokunnan ulkopuolisia energioita jotka Venus tänne sellaisenaan hyväksyy. Enjoy <3

Recent Posts
Archive