Turvassa

Maapallo ei ole turvallinen paikka joten voimme aivan hyvin tehdä ja sanoa asioita jotka koemme itselle tärkeäksi ja oikeaksi, vaikka muut eivät sitä ymmärtäisi. <3

Holyman

Lapsien tulee oppia kuinka elää fyysiessä kehossa maapallolla. Lapsien ei tarvitse, eivätkä he yleensä halua oppia henkisiä asioita sillä he ovat henkiolentoja fyysisessä kehossa. Me aikuisetkin voimme luopua vanhoista henkisistä opeista ja omaksua uuden vapauden. <3

suhdesoppa

Kun väestö siirtyy henkienergiaan tuo se myös ihmissuhteisiin uudenlaista merkitystä. Ihmisten oletetaan olevan yksilöinä tasapainossa eikä esimerkiksi ole ns. sielunkumppaneita henkilökohtaista energiaa täydentämässä. Muutos tapahtuu nopeasti muutaman sukupolven aikana. Jos aikuiset päättävät tehdä siirtymän eläessään voivat he toki kohdata monia ihmisiä minkä kautta he integroivat itseensä henkilökohtiaisia ominaisuuksia joita omien elämäntehtävien suorittaminen vaatii. Ns. henkikumppanien kohtaamiseen eivat vaikuta henkilökohtaiset halut vaan kyse on siitä että he ovat valmiita suorittamaan yhteistä elämäntehtävää. <3

hakuna matata

Toivottavasti kaikki toimivat vastuullisesti eivätkä ole välinpitämättömiä mutta posiitiiviset ajatukset pitävät ovet ja ikkunat avoinna, negatiiviset ovat kuin näkymättömiä ylitsepääsemättömiä seiniä. <3

vaikutus

Jos ihmiset päättävät päivittää oman energiansa he saavat voiman ja näkökulman käyttää omaa vapaata tahtoaan uudella tavalla. Siirryttäessä henkienergiaan on uudenlainen vapauden tunne taattu mutta oleellinen kysymys on tietysti se kuinka syvälle silmiin olemme halukkaita katsomaan totuutta ja ehkä luopumaan vanhasta todellisuudesta. <3

kokonaisuus

Koska olemme kotoisin universumin eri kolkista emme koe täällä ykseyttä vaan yhden todellisuuden ja kokonaisuuden jossa monet oman totuutensa edustajat, olipa kyse sitten politiikasta, henkisyydestä tai kansallisuudesta, ajattelevat usein että juuri heidän totuutensa on se oikea. <3

loisto

Vaikka tähdet aikanaan sammuvatkin niin aurinkokunnan ja maaplaneetan tulevaisuus näyttää loistokkaalta. Ihminen ei juuri siihen voi vaikuttaa ja ihmisen kannattaakin keskittyä rakentamaan loistavaa ihmisyyttä sen pinnalla. On tietysti tärkeää millaiset olosuhteet ihmisyydelle jätämme tuleville sukupolville, jotka usein olemme me itse. <3

voimaharjoitus

Vahvan tietoisuuden lisäksi vahva aura ja fyysinen keho ovat tärkeitä sillä sen kautta tietoisuuttamme ilmennämme. <3

Leirillä

Mitä voimakkaampi mielipide meillä asiassa on, sitä vähemmän siitä tiedämme. Jos omaksumme jonkin aatteen tai identifioimme itsemme johonkin leiriin olipa kyse uskonnosta tai henkisyydestä, ruokavaliosta, terveydenhoidosta tai politiikasta niin ylläpidämme helposti vastakkainasettelua. Meidän tulee olla itsenäisiä ja tasapainossa kokonaisuuden kanssa, joka sisältää kaiken. Tarvitsemme paljon poikkeusyksilöitä ymmärtääksemme että jokainen on ainutlaatuinen sellainen. <3

Aattelepa

Esimerkiksi sotiin ei riittäisi osallistujia jos jokainen toimisi vahvana yksilönä, kuuntelisi ja arvostaisi omaa totuuttaan. Emme löydä maan päältä toista ihmistä jonka kanssa olisimme joka asiassa samaa mieltä mutta sen ei tarvitse herättää meissä mitään tunteita. <3

Perhettä

Maanpäällä kaikki eivät ole yhtä suurta perhettä, myös oma biologinen suku voi tuntua monelle vieraalta. Sieluntasolla tuntevat tulevat hyvin toimeen keskenään sillä heillä on pitkä yhteinen maanpäällinen historia, vaikka hyvin erilaisen henkisen taustan ja energian omaisivatkin. Henkinen yhteys jota tulevaisuudessa yksinomaan on viittaa puolestaan yhteiseen, ei maanpäälliseen taustaan. <3

balanssia

Maapallolle on aiemmin ollut pääsy eri puolilta universumia joten tasapainoa on haettu erilaisen henkisen taustan omaavien yksilöiden sekä niiden muodostamien ryhmien sisällä ja välillä. Järjestelmään liittynyt sielunenergia hiljalleen sulkeutui vuosina 87-95 ja nyt maapallolla vallitsee paljon holistisempi energia jossa emme enää voi toimia itsekkäästi tai jonkin ryhmän etua ajaen vaan meidän tulee huomioida yksilön etu sekä kokonaisuus. Tasasapainon saavuttaminen vaatii fyysisen ja henkisen aspektin samanaikaista huomioimista. <3

Ajatus

Ajatukset leijailevat kuin pilvet taivaalla, niiden energia ei häviä mutta voi muuttaa muotoaan. Ihmiset voivat rekistöröidä niitä ja valita ne joihin reagoida ja joiden perusteella toimia. Joskus voi olla hyvä myös kokeilla muodostaa täysin uudenlaisia ajatuksia, nähdä itsensä enemmän potientiaalina kuin antaa uskomustensa määrittää itseään. <3

reseptivinkki

Nyt maapallolla vallitsevassa kultaisessa ajassa kyse on paitsi elämästä nauttimisesta niin tasapainosta kaikilla tasoilla. Esimerkiksi dieettimme suhteen voimme yrittää hahmottaa millaiset vaikutukset ravinnollamme on aina raaka-aineiden kasvattamisesta sillä ruokittavan kehomme hyvinvointiin. <3

parasta aikaa

Kun emme ole ihmisinä koemme kaikki ajat samanaikaisesti. Useimmat ovat varmaankin myös ihmisinä kokeneet ajan hidastumisen tai nopeutumisen tai deja vu ilmiön eli todistavat jo aiemmin kokemaansa, toteutunutta potentiaalia. Myös synkronia jota monet kokevat eläessään tuntuu siltä kuin operoisimme osin lineaarisen ajan ulkopuolella. Elämä on ihmisen parasta aikaa. <3

varaosa

Joskus kuulee todettavan ettei meillä ole varaa siirtyä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, esimerkiksi energian tuotannon suhteen. Toinen näkökulma asiaan tietysti on että meillä ei ole varaa olla siirtymättä. <3

Recent Posts
Archive