top of page

Ehdollistuminen

Eläinten kouluttajien voi joskus kuulla puhuvan ehdollistamisesta jossa palkinnon tai mahdollisesti rangaistuksen avulla opitaan jokin tietty uskomus tai toimintareaktio. Ehdullistuminen tapahtuu kuitenkin ympäristön vaikutuksesta myös seurauksista riippumatta. Kun katsomme eri yhteiskuntien välisiä kasvuympäristön ehdostamia malleja meillä ihmisillä sekä niiden aiheuttamia reaktioita on selvää että harva ehkä tunnistaa ehdollistuvansa. Jos huomaamme itsessämme voimakkaan reaktion on kyse kuitenkin usein siitä että reagoimme meille synnynnäisellä tavalla johonkin ärsykkeeseen jonka ympärillä toiminta- tai ajatusmallit eivät heijasta meidän omaa syvintä sisäistä totuuttamme.💛
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page