top of page

Hyvinvointi

Hyvinvointi tai pahoinvointi ovat subjektiivisia kokemuksia. Mielestäni normaali ihmisyyden kokemisen lähtökohta olisi sellainen mitä laulussa "Imagine" kuvailtiin mutta moni kokee vaikkapa sodan hyvinvointia lisäävänä, ei sitä muuten ilmennettäisi. Pohjimmiltaan kyse on tietoisuuden kehityksestä. 💛
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page