top of page

Kokonaisuus

Jos haluamme parantaa ihmiskunnan hyvinvointia meidän on varmaankin heräteltävä ajatuksia siitä millainen olisi tasapainoinen elintapa planeetalla kulloinkin vallitsevassa toimintaympäristössä, käytössämme olevalla tietoisuuden- ja teknologian tasolla. Jos kiinnitämme liikaa huomiota vain kokonaisuuden osaan, esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja päätämme vaikkapa siirtyä uusiutuviin energialähteisiin ja siinä samalla mahdollistaa epätasaarvoisen kulutuksen-, talouden-, ja väestömäärän kasvun on meillä varmasti edelleen pandemioita, nälänhätää, sotia ja muita globaaleja epätasopainotiloja indikoivia oireita. 🧡
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page