top of page

Monimuotoisuus

Maanpäällinen toimintaympäristö on sulatusuuni jossa vaikuttavat energiat ovat peräisin pääosin muualta, mutta jonka energiaan tulisi kaikkien samaistua. Tänne energiat ovat saapuneet tästä aurinkokunnasta mutta myös kauempaa kokemushorisontista, jolloin sopeutuminen on haasteellisempaa. Myös tänne virtaavat planetaariset energiat ovat liikkeessä ja muutoksessa joka voi näkyä konkreettisesti vaikkapa lajien sukupuuttona, ihmisryhmän protestina tai sukupolvien välisinä eroina suhtautumisessa elämää kohtaan. Yhtä kaikki, kaikki yhtä ja samaa, seura tekee kaltaisekseen ja ympäristön on reagoitava muutokseen itsessä. Monimuotoisuuden kunnioittaminen, puhdas ilma, vesi ja ravinto kaikille sekä rakkaus ja kunnioitus elämää kohtaan on tietysti lähtökohta kehitykselle jossa energioiden vuorovaikutus on sujuvaa. ✨Recent Posts
Archive
bottom of page