kärsivällisyyttä

AuratransformaatioTM ihmiselle on kuin softapäivitys autoon tai tietokoneeseen jonka jälkeen henkilöstä tuntuu että ihmiskunta kehittyy kuin hidastetussa elokuvassa, koska on itse unohdettu käsijarru päälle. Sielunaurassa ihmisillä on erilaisia kerroksia ja energiakeskuksia ja on luonnollista että asioita prosessoidaan monimutkaisemmin. Ihmiskunta kehittyy tällä hetkellä kuitenkin nopeasti sukupolvi sukupolvelta. Ihmislajina olemme Galaksissamme hyvin nuori, vasta noin 200000 vuotta vanha ja vaikka uuteen energiaan siirtyneistä ihmisistä kehitys tuntuukin tuskallisen hitaalta niin meidän täytyy kunnioittaa sitä että maapallolla asiat tapahtuvat ainoastaan ihmisten vapaasta tahdosta. <3

vastuullisuutta

Uudessa energiassa sanat ilman tekoja ovat yhtä tyhjän kanssa sillä tietoisuuden kasvun yksi tavoite on että ihmiset tekevät konkreettisesti ja fyysisesti tasapainoista kehitystä edistäviä tekoja. Ihmiset eivät yleensä tarvitse tietoisuuden nostamiseksi rakkauslähetyksiä vaan rakkaudellisen potkun persuksille, jonka he tulevatkin ennemmin tai myöhemmin elämältä saamaan jos ovat luoneet todellisuuden jossa toimitaan vain jotta pyörät pyörisivät. <3

tietoisuus

Kristalli-ihmisen ulkoinen olemus vastaa hänen sisäistä olotilaansa. Kehityksen edistäminen on helpompaa jos kaikki näkevät selvästi kuka kukin on, kukaan ei kannata ympäristöystävällistä teknologiaa suuren diesel bmw:n ikkunasta, so to speak. Kehon tietoisuus tarkoittaa konkreettisesti myös esimerkiksi sitä että keho tietää jos jokin vieras virus tai bakteeri on tunkeutunut siihen. Lapset voivatkin sanoa olevansa sairaita vaikkei heillä ole ulkoisia merkkejä kuten kuumetta. Näin kehon vastustuskyky on myös parempi mikä mahdollistaa esimerkiksi myös pidemmän fyysisen elämän <3

body

Kun henkiset ihmiset kanavoivat energiaa he kanavoivat yleensä osaa itsestään sillä se on mahdollista ainostaan kun maanpäällä on fyysinen edustus ko. henkienergialle. Ihmisten siirryttyä henkienergiaan kanavointi jää yksilön edustaessa ko. energiaa fyysisessä kehossa. <3

hyvä ja paha

Jos ihmiset kurkottavat henkimaailmaan he tietysti kohtaavat energioita joita eivät edes osanneet kuvitella mutta maanpäällä ei ole muuta hyvää tai pahaa kuin se mitä ihminen omassa tietoisuudessaan luo ja kaikilla on yhtäläinen oikeus olla täällä. Pvilan energiaa kantavalla ihmisellä on voimakas ja ylpeä persoonallisuus. He ovatkin luoneet elämässään helposti vaikutusvaltaa sillä he eivät rajoita itseään ja samalla omistautuvat täysin sille mihin milloinkin energiansa keskittävät. Tehokkaita kavereita. Pvilalaisten huolehtiva luonne on helposti heidän "suuren egonsa" verhoama. <3

vastuullisuus

Kun ihmiset ovat tietoisia luomisvoimastaan he eivät tarvitse ilmentämistekniikoita vaan luovat hyvin vastuullisesti ja tasapainoisesti. Toki monet arvottavat asioita vielä esimerkiksi rahan kautta mutta niin ei pitäisi tehdä, ainakaan esimerkiksi puhtaan veden tai ilman osalta ?

kokonaisuus

Kun ihmiset integroivat henkienergian osaksi itseään he eivät tarvitse erillistä foorumia kuten uskontoja ilmaistaakseen henkiyhteyttään sillä kaikki arkipäivän rutiinit näyttäytyvät aivan yhtä henkisinä eli arkisina. Tällöin nautimme enemmän konkreettisista fyysisistä asioista joita voimme poikkeuksellisesti täällä kokea. <3

vapaus

Elämme pääosin ns. karmasta vapaata aikaa jolloin ihmisten ei tarvitse olla energeettisesti sidottuja menneisiin elämiinsä ja tiettyyn kohtaloon vaan he voivat vaikkapa valmistella maanpäällisiä olosuhteita tulevaa elämäänsä varten, vaikka se olisi toisella puolella maapalloa. <3

pallo

Planeettaenergioiden tutkiminen tietysti osaltaan auttaa ymmärtämään ihmisten erilaista suhtautumista asioihin mutta maanpäällä ei tarvitse olla henkienergiasta tietoinen, riittää että nostaa oman tietoisuutensa sille tasolle että ottaa toimissaan huomioon maapallolla elävän ihmiskunnan edun ja toimii tasapainoisesti omista lähtökohdistaan käsin. Maanpäällä koettu todellisuus on äärimmäisen mielenkiintoinen ja monet meistä palaavat tänne.<3

Apollonia

Matkailu avartaa ja olemme siinä mielessä ympäristömme tuote että erilaiset uskomukset kuten uskonnot ovat usein kasvuympäristöstä omaksuttuja mutta perusenergiaamme vaikuttaa henkinen taustamme. Apollonialaisilla on hyvin smooth, rakkauden täyteinen ja innokkaasti odottava energia. <3

Arcturus

Arcturus energiaa kantavat vaikuttavat ulkoisesti hyvin vahvoilta, karismaattisilta ja kykeneviltä, joskus jopa hieman kärsimättömällä ja agressiivisella tavalla. Heillä on paljon energiaa ja he ovat huumorintajuisia ja luovia. Heidän monet luomuksensa voivat kuitenkin vaikuttaa raffeilta sillä he etsivät usein jotakin konkreettista johon kohdistaa energia ja jolla herättää ympäristön huomio. <3

Pidä huolta

Jos vahingossa lähetämme ei niin kauniita ajatuksia toisten suuntaan niin meidän kannattaa vetää ne energiat heti takaisin omaan järjestelmäämme käsiteltäviksi sillä henkilö johon energia kohdistui ei välttämättä osaa palauttaa niitä lähettäjälleen, ja näin meillä on myös mahdollisuus oppia pitämään parempaa huolta omasta energiastamme <3

Maapallon energia

Henkinen tietoisuutemme riippuu tietysti siitä missä kaikkialla olemme sitä kartuttaneet ennen maapallolle saapumistamme mutta kultainen energia kuuluu maapallolle ja siten fyysiseen ihmiskehoon. Tällä hetkellä maapalloa ympäröi lähinnä kristallienergia sillä maapallo huolehtii itse itsestään ja kultainen energia voi aktivoitua laajemmin vasta tietoisuutemme salliessa sen sillä muuten päätyisimme helposti nauttimaan erilaisista kultaisista esineistä joiden valmistaminen esimerkiksi likaisi maapallolle kuuluvaa puhdasta ilmaa ja vettä joista fyysinen kehomme nauttii <3

toimi

Siinä missä kristallienergia hyväksyy lähes kaiken niin kristallienergian ja kultaisen energian yhdistelmä voi olla vaikutuspiirissään hyvin vaativa ja suora sen suhteen että jokainen jollakin tasolla konkreettisesti osallistuu positiivisen kehityksen edistämiseen. Mielellään jollain elegantilla tavalla. <3

kokonaisvaltaista tasapainoa

Kun henkienergia ja fyysinen keho yhtyvät emme enää harrasta kehosta poistumista tai ole yhteydessä itsemme ulkopuoliseen henkienergiaan, näin aura puristuukin vuosien saatossa lähelle kehoa. Monista hyvin henkisistä ihmisistä voi varmasti tuntua että heidän tietoisuutensa laskee AuraTransformaationTM seurauksena mutta kokonaisvaltainen tasapapaino on mahdollista ainoastaan jos hahmotamme kokonaisuuden sekä luomme todellisuutta yhdestä ulottuvuudesta käsin. Aivomme ovat osa fyysistä kehoamme ja voi tietysti kestää vuosiakin että vanhojen uskomusten muodostamat hermoradat korvautuvat uusilla. <3

Muista

Jos unohtaa tietoisuutensa olevan osa luojaa niin luomisesta tulee jotakin uutta ja mielenkiintoista. Näin luoja oppii ihmisiltä, itse itseltään, ja maapallolla tapahtuva tulee vaikuttamaan muualla maailmankaikkeudessa. Maapallosta poikkeuksellisen paikan tekee se että täällä on mahdollista kokea hyvin fyysinen todellisuus, kehoomme kohdistuva painovoima ja kaikki kehomme toiminnot, kaunis luonto ja eläimet. <3.

altistus

Tieteen näkökulmasta kaikki kokemamme voidaan hahmottaa keskenään interferoivana värähtelynä ja niinpä monet sanovat esimerkiksi että kehomme on mielemme tuote ajattelumme vaikuttaessa siihen, aivan kuten kokki vaikuttaa käsittelemänsä ruuan energiaan, jonka monet voivat aistia. Kaikki se mille päätämme altistaa itseämme päivittäin vaikuttaakin meihin ja jokainen valitsee "tietoisesti" erilaisia tuotteita ja signaaleja tuunatakseen omaa energiaansa, olipa kyse sitten saippuaoopperan katsomisesta, musiikin kuuntelusta tai blogien lukemisesta, vaikutuksen voi kyllä jokainen tuntea. Kristalli-ihminen on sisäisesti ja ulkoisesti täysin itsenäinen ja yhtenäinen jolloin ulkoinen todellisuus vastaa

numeroita

Numeroilla voidaan leikkiä pelkistämistä jossa kaikki palautetaan yhteen numeroon. Esimerkkinä täyden ympyrän keskuskulma on 360 astetta jonka voimme pelkistää; 3+6=9. Jos jaamme tämän ympyrän puoliksi, kahteen segmenttiin on keskipisteestä mitattu kulma tällöin 180 astetta; 1+8=9. Voimme puolittaa tämän loputtomasti ja numeroiden summa on aina 9. Esim 45 astetta; 4+5=9, 22.5 astetta; 2+2+5=9, 11.25 astetta; 1+1+2+5=9, 5.625 astetta; 5+6+2+5=18 josta 1+8=9, jne. Kun siirrymme kolmiulotteisiin spiraaleihin, ns. Vortex geometriaan, dna rakenteeseen, magneettikentän muotoon, kasvien ilmentämiin muotoihin jne. niin palaamme helposti pelkistämällä lukuihin 3,6,9; 3+6+9=27 josta 2+7=9. Hallittua t

Andromeda

Yksilöt joilla on yhteys Andromedan energiaan tunnistavat sen galaktisena rakkaus-äly energiana. Andromeda energia on aurinkokuntamme näkökulmasta henkeäsalpaavan korkeavärähteistä ja monien on vielä mahdotonta samaistua siihen jolloin he jättävätkin sen huomioitta oman tietoisuutensa ulkopuolisena asiana. Andromeda-tietoisuuden omaavat ihmiset ymmärtävät esimerkiksi että tiede ja "henkisyys" ovat yksi ja sama asia. Maanpäällinen energia ei välttämättä ole aina kuulunut Andromedalaisten omaan tietoisuusrepertuaariin tiettyjä rajoitteita omaavassa sielunaurassa mikä saikin heidät joskus varmasti elämänmittaiselle vapaudenhakuretkelle. Maanpäällä ei voi kuitenkaan löytää vapautta ulkoisista ol

body

Kun jokaisen fyysisen kehon energia joka tapauksessa kristalloituu tarkoittaa se laajemmin elämäntapojen muuttumista. Kristallikeho on vahva joten hyvin herkät henkilöt voivat varmasti huomata sietävänsä paremmin erilaisia ruoka-aineita. Kristalliaurassa ja -kehossa fyysisessä harjoittelussa kyse on ennemmän tasapainon tukemisesta kun taas sielunaurassa ja kristallikehossa monesta voi tulla urheiluhullu sillä se on tapa jolla moni tuntee todella saavan yhteyden itseensä ja elävänsä. Voimme myös huomata kehojen kristalloitumisen ruokailutottumuksissa, täytekakut eivät välttämättä teekään enää niin kauppaansa synttärikutsuilla jos tarjolla on muita paremmin kehon tasapainoa tukevia tai aivoja

Recent Posts
Archive