globe

Luomalla ja kokemalla ilmiöitä joilla on globaali vaikutus kasvatamme tietoisuuttamme hitaasti kokemusperäisen integroinnin kautta. Kun henkienergia tulee fyysisen kehon kautta koettavaksi alkavat ihmiset luonnostaan hahmottaa asioita laajemmin ja tekevät konkreettisia aloitteita joilla esimerkiksi tasapaino talouden, luonnon ja ihmisyyden välillä voidaan saavuttaa sillä niitä ei koeta toisistaan erillisinä asioina. <3

lapsi

Kristallilapset ja aikuiset eivät halua pelastaa maailmaa sillä täällä kyse on yksilöiden vapaasta itseilmaisusta. Heidän tehtävänsä on edistää hengen ja materian liittoa jolloin jokainen voi ilmentää henkistä taustaansa eikä opittuja uskomuksia ja totuuksia. <3

paint

Maan päällä vallitsee todellisuus jossa yksilöiden tietoisuus on usein supistunut oman mielen kautta koettuun todellisuuteen ja tietoisuuden jakautuminen on koskenut myös taustalla vaikuttanutta ns. henkistä hierarkiaa, joka on monin tavoin tukenut tietoisia yksilöitä. Näin tietoisille yksilöille on henkisestä ulottuvuudesta usein annettu hyvin positiivista tietoa, joka helpottaa heidän oloaan maan päällä, mutta ei välttämättä korreloi elinaikanamme koetun hyvin ruman maanpäällisen todellisuuden kanssa. <3

Untitled

Kristalliauran ja sitä kantavan henkilön kehitykseen kuuluu usein muuttuminen sisäisesti tasapainoisesta yksilöstä henkilöksi joka on tasapainossa kaiken ympäröivän todellisuuden kanssa, vallitsevasta maanpäällisestä todellisuudesta huolimatta. Kristallilapset tai -aikuiset ovat aiempaa tietoisempia maanpäällisellä tasolla sillä se on taso jolla henkistä taustaa täällä ilmennämme, sijaitseehan luoja omassa kehossamme. Niinpä aivan tavalliset ihmiset voivat omata hurjan henkisen kapasiteetin, jonka ympärillä olevat ihmiset voivat ehkä joskus aistia. <3

Junaan

Kun yksilöt integroivat henkienergian itseensä he eivät yleensä harrasta henkisiä asioita sillä maanpäällisen todellisuus fyysisessä kehossa on henkinen. Kaikki aivoihin tallennettu henkinen tieto on sinänsä merkityksetöntä sillä se häviää kehon kuollessa. Henkienergia edustaa puhdasta totuuden tulta ja kaikkien ei ole aika sitä integroida omaan järjestelmäänsä, muuten kuin sen puhtaassa muodossa kuoleman kautta. Se voi tietysti monille merkitä kaiken loppua, kun taas monille fyysisen kehon kuolemalla ei niin ole väliä, etenkin jos he tietävät siirtyvänsä nuorempaan kehoon jossa voivat nauttia hengen fyysisyydestä entistä täydemmin. <3

yhteistyötä

Olemme aiemmin historiassamme epäonnistuneet yhdistämään lähinnä aurinkokuntamme planeettaenergioita niin että toimisimme ihmisinä kestävästi maapallolla. Vaikka meillä onkin paljon erilaisia aloitteita kansakuntien yhdistämiseksi ovat monet keskittyneet kilpailukykyyn toisiamme vastaan. Siksi tarvitsemmekin henkitasolta uusia aloitteita jollainen nyt tapahtuva koko ihmiskunnan siirtyminen sielunenergiasta henkienergiaan todellakin on. <3

kädet

Kristalliyksilöille ja -ihmisille fyysisyydellä ja henkisyydellä ei ole eroa sillä henki elävöittää kehoa. He ovat niitä jotka ottavat kädet taskuista, käärivät hihat ja tekevät konkreetttisesti henkitasolla sovittuja asioita. Elämäntehtävät riippuvat henkis-manpäällisestä kapasiteetista, jotkut voivat suorittaa samanaikaisesti monia tehtäviä monilla eri tasoilla ja eri yhteisöissä.<3

sattuma

Kun ihmiset ovat eläneet ns. karmansa tulee maanpäälliseen todellisuuteen liittyvä satunnaisuus selvästi koettavaksi ja näkyville. Se on tarkoituksenmukainen osa maanpäällistä kokemusta, todistaa muiden vapaan tahdon käyttöä. <3

kohteliasta

Ovella vieraili kaksi kohteliasta naista jotka pyysivät esitteiden kera pohtimaan kysymystä miksi jumala sallii kärsimyksen. Maapallo on henkis-fyysinen luomisplaneetta jossa on ihmisiä jotka aktiivisesti rakentavat tänne taivasta, niitä jotka aktiivisesti luovat helvettiä, niitä jotka eivät välitä, sekä kaikkea siltä väliltä. Kaikki jumalan kuvia.<3

Koherenssi

Kristalli ihmisten energiarakenne on vahva, läpinäkyvä ja avoin, mahdollistaen syvän vapauden tunteen elämässä. Se on myös yhdistää koherentisti fyysisen ja henkisen energian. Fyysinen keho toimii päivittäisen toiminnan mahdollistavana energiavarastona, ja siihen saumattomasti liittyvä "aura" tietoisuussuojana jonka avulla voidaan laajemmin rekistöröidä erilaisia tilanteisiin liittyviä fyysisesti näkymättömiä energioita. Tämä mahdollistaa hyvän kokonaiskuvan ja ajoituksen elämässä. Kun kristalli ihmisen tietoisuus aktivoi "auran" henkienergiaa, muuttuu hän ympäristöllä lähes näkymättämäksi sillä muut eivät yleensä osaa huomioda henkienergiaa. Kun kristalli ihminen päättää tehdä jotain hän ak

alone

Jos kurkistamme historiaan niin näemme että tietoiset ihmiset usein valitsivat yksinäisen elämän, ja kuolivat toisen käden kautta, sillä he eivät voineet samaistua ympäristöönsä saatikka ympäristö heihin. Vaikka tietoiset ihmiset keskittyvätkin pääasiassa oman elämänsä luomiseen ja elämäntehtäviensä suorittamiseen niin nyt kristalliyksilöt paitsi toimivat ympäristöissä joissa on hyvin erilaisen tietoisuuden omaavia yksilöitä, niin myös perustavat ns. kristalliverkoston, joka 2012 jälkeen syntyvillä onkin jo valmiina, ja jossa he voivat tehdä erilaisia kokonaisuutta hyödyntäviä aloitteita ja projekteja. Nykyään on myös mahdollista tietysti kohdata ns. henkikumppani joilla on yhteinen tietoisu

yksilösuoritus

Teknologian kehittymistä on pitkään pidetty hieman henkisen kehityksen taustalla sillä olemme tunnetun ja tuntemattoman historiamme aikana hyödyntäneet sitä jokseenkin kyseenalaisesti. Nyt kun ihmisten on mahdollista hyödyntää henkinen kapasiteetti fyysisen kehon kautta ja siirrymme selviytymisestä uuden luomiseen niin saamme tulevaisuudessa nähdä myös aivan uudentyyppisiä teknologisia innovaatioita. Ne ilmestyvät tiettyjen yksilöiden kautta, kuten mestariteokset aina, kun kehitys on siinä pisteessä että osaamme hyödyntää niitä ihmiskunnan parhaaksi. 999 <3

nrj

Monet varmasti ajattelevat että juna jatkaa maapallolla matkaansa kuten aiemmin sillä sielunenergiassa kaikki oli lähes viimeistä piirtoa myöten ohjattua, vaikkemme ihmisinä olleetkaan siitä tietoisia. Nyt henkienergialla on kuitenkin täysin uudenlainen vapaus, emme ole enää täällä oppimassa joten voimmekin odottaa paljon tulevilta vuosikymmeniltä. Nyt maapallolla laajasti vaikuttava kristallienergian aloitteet ovat hyvin positiivisia ja voimakkaasti keskittyneitä mutta antavat tilaa kaikille muille näkökannoille ja energioille, joita täällä tietysti tarkoituksenmukaisesti on rajaton määrä. Kultainen energia tuo jo suhteellisen jämerästi oman elegantin näkökantansa esille ja tulevaisuuden ti

sana

Maapallolla nyt jo selvästi havaittava materian ja hengen liitto näkyy esimerkiksi siinä että lapset hahmottavat asioita usein hyvin luonnostaan globaalilla tasolla. <3

kokemus

Maapallolla tavoitteena on hengen ja materian yhtyminen niin että maapallo voi jatkossa toimia itsenäisemmin ja vapaammin. Koska kaikella on henkitason tarkoitus mutta useimmat hahmottavat asioita fyysisella tasolla, laajenee henkis-maanpäällinen tietoisuus usein sellaisten fyysisten kokemusten kautta jotka saavat ihmiset hahmottamaan asioita aiempaa laajemmin. <3

matskua

Materiaali on tietysti ihan yhtä henkistä kuin kaikki muukin mutta siirtyessämme sielunenergiasta henkienergiaan ns. materialismi ja vallanhakuisuus saavat väistyä ihmisten tietoisuudesta tehden tilaa paljon kokonaisvaltaisemmalle ajattelulle. <3

Kristalli

AuraTransformaatiossa(TM) tavoitteena on henkienergian ja kehon yhdistäminen nykypäivään optimaalisella tavalla. Tällöin keho ja ajatukset elävöityvät ja henkitasolla sovittu elämäntehtävä, joka jokaisella nykyisin syntyvällä on, tulee fyysisen kehon kautta suoritetuksi ja muille fyysisin aistein koettavaksi. On tärkeää että kaikki vanhemmat tiedostavat tämän jotta voivat tukea lapsia optimaalisella tavalla. Kehityspotentiaali on huikea etenkin jos vanhemmat itse toimivat malleina erilaisten yhteisöjen kehittäjinä. <3

his story

Darwin totesi ihmisen nousseen merestä ja oli siinä oikeassa. Ihmisenä genetiikkamme on kuitenkin ollut tarkoituksenmukaisesti ohjattua ja muunneltua, Plejadeilla kokemaamme kehityshistoriaan perustuen. Ihmislajeja onkin maapallolla vain yksi, siinä missä muita kädellisiä lukematon määrä. Plejadit ovat hyvin nuori galaksi ja lähihistoriamme aiemmissa kulttuureissa on kansakunnan muisti selvästikin ylettänyt pidemmälle sillä patsaat ja hieroglyfit ovat täynnä ns. galaktisista alkuperäisroduista muistuttuvia hahmoja. <3

Recent Posts
Archive